Campagne tegen de muur en de mijnenvelden

Campagne tegen de muur en de mijnenvelden
15-06-2014

Er is een internationale campagne tegen de Marokkaanse muur en mijnenvelden in West-Sahara van start gegaan.

De internationale campagne tegen de muur die het Marokkaanse bezettingsleger in West-Sahara heeft gebouwd en de mijnenvelden die zijn aangelegd heeft tot doel druk uit te oefenen op Marokko om het verdrag van Ottawa tot het uitbannen van landmijnen te ondertekenen én het verdrag tegen clustermunitie, de mijnenvelden daadwerkelijk op te ruimen en de scheidingsmuur af te breken.

In maart van dit jaar ontplofte een landmijn in Mheiriz in West-Sahara. Een jongen van tien verloor een hand en vingers aan de andere. Gelukkig was er een helicopter beschikbaar waardoor hij snel genoeg medische verzorging kon ontvangen. Het ongeluk met de landmijn gebeurde in het deel van West-Sahara dat deel uitmaakt van de Saharawi republiek die in 1976 is uitgeroepen door het Front Polisario.

In 1976 viel het Marokkaanse leger West-Sahara binnen. Tussen 1976 en 1999 voerde het Saharaans bevrijdingsfront oorlog tegen het Marokkaanse leger dat zich moest verschansen achter een reeks van aarden wallen omringt door mijnenvelden. Sinds 1999 is een bestand van kracht. De bestandslijn loopt langs de Marokkaanse verdedigingsmuur diagonaal door West-Sahara van het zuid-westen naar het noord-oosten.

Het gedeelte van West-Sahara dat de facto door Marokko wordt bezet bestaat uit regio’s die zijn afgesloten door militaire verdedigingswerken omringt met landmijnen. Hoewel sinds 1999 een staakt-het-vuren van kracht is geworden houdt Marokko zijn mijnenvelden intact. Dat is vooral een probleem voor de nomadische bevolking van West-Sahara en hun vee. De Marokkaanse kolonisten die in de steden blijven hebben er minder last van.

In het bevrijde gebied doen de Saharawi wat zij kunnen tegen de gevaren van opzettelijk geplaatste landmijnen en ander nog niet ontploft oorlogstuig. De jongen die zijn hand verloor was zeker niet het eerste slachtoffer. Volgens de organisatie van Sahrawi landmijn-slachtoffers zijn er 177 slachtoffers gevallen tussen 1975 en 2012. Dat is alleen in het door Sahrawi beheerste gebied. Marokko rapporteert in dezelfde periode 2536 slachtoffers van landmijnen in het door Marokko beheerste gebied.

(bronnen: The monitor en SPS.)

Er is door de Verenigde Naties een verdrag opgesteld om tot een verbod op landmijnen te komen en veel landen, waaronder Nederland, hebben dat verdrag ondertekend. Marokko heeft dat helaas nog niet gedaan. De Democratisch Arabische Republiek Sahara is geen lid van de Verenigde Naties en daarom kunnen zij het Verdrag van Ottawa tot het uitbannen van landmijnen niet ondertekenen. Toch verklaren Sahrawi’s al sinds 1999 dat zij zich houden aan het Verdrag van Ottawa. In november 2005 heeft de Saharawi minister van defensie namens het Front Polisario formeel aansluiting gemaakt bij het verdrag via de niet-gouvernementele organisatie Genève Call. De organisatie verzorgt een bureaucratische omweg waardoor niet erkende partijen zich bij het initiatief kunnen aansluiten. Hierdoor binden de Saharawi’s zich aan een verbod op het gebruik, de productie, de overdracht en opslag van antipersoonsmijnen en aan het meewerken aan het ruimen van landmijnen. Tussen 2006 en 2011 heeft het Polisario vier maal een voorraad
landmijnen geruimd. In het bevrijde gebied werken Saharawi samen met internationale mijnenruimers van de Britse organisatie Landmine Action die alle medewerking krijgen en vrije toegang hebben in het door Saharawi de facto bestuurde gebied.

Het Polisario steunt ook het verbod op clustermunitie. Het Saharawi leger bezit geen cluster munitie en heeft dat nooit gebruikt. Het Marokkaanse leger heeft zowel met artillerie als met vliegtuigen clustermunitie tegen het Polisario ingezet. Clustermunitie bestaat uit bommen die uiteenvallen in heel veel op scherp staande kleine landmijnen. Overal in West-Sahara is clustermunitie te vinden.

De mijnenvelden vormen een voortdurende bedreiging en een aanslag op de mensenrechten van het Saharawi volk en zijn een obstakel bij het bereiken van het recht op zelfbeschikking.
Daarom roepen wij op tot steun aan deze internationale campagne.

internationale campagne: Remove the Wall

The Monitor on Western Sahara

Ottawa Treaty – Nederlandse tekst

Platform of Cries Against the Moroccan Wall: cause, youth and music

Stop cluster munitions

Pax voor vrede