Meer weten

Meer Weten over West-Sahara

West-Sahara ligt in Afrika, ten zuiden van Marokko en ten westen van Mauritanië. Het land wordt voor een groot deel al sinds 1976 illegaal door Marokko bezet. Een gedeelte van de Saharanen leeft vanaf de Marokkaanse invasie in vluchtelingenkampen in Algerije, een ander gedeelte woont in het bezette deel van West-Sahara.

Ga direct naar:

Kaart van West-Sahara
Chronologie van West-Sahara (van 1884 tot 2005)
Informatiedocument Democratische Arabische Republiek Sahara
De strijd voor de bevrijding van Westelijke Sahara  en de oorsprong van het Saharaans nationalisme
Oost-Timor vergeleken met West-Sahara: Als twee druppels..

Laatste kolonie van Afrika zucht onder Marokkaanse bezetting

Referendum nu!

Sedert 1975 zucht het volk van West-Sahara onder de bezetting door Marokko van een groot deel van zijn grondgebied (de voormalige Spaanse Sahara), en verblijven meer dan 180.000 vluchtelingen in barre omstandigheden langs de grenzen van West-Sahara, afhankelijk van internationale hulpverlening, en in afwachting van terugkeer naar hun land. West-Sahara is de laatste kolonie in Afrika, en het gebied staat nog altijd op de lijst van de Verenigde Naties van zogenoemde niet-autonome gebieden.

De Marokkaanse annexatie van het gebied druist in tegen het internationaal recht. Het door de Verenigde Naties beloofde zelfbeschikkingsreferendum onder het Saharaanse volk heeft nog altijd niet plaatsgevonden. Marokko weigert hieraan mee te werken en lapt alle resoluties van de Veiligheidsraad aan zijn laars. De bemiddelingen door afgezanten van de secretaris-generaal van de VN halen niets uit. Als het Marokkaanse regime zo doorgaat, wordt het tijd sancties tegen Marokko in te stellen, op zijn minst een verbod op wapenleveranties.

Help de stilte doorbreken

In bezet West-Sahara heerst in feite de staat van beleg. Elk oppositioneel geluid wordt in de kiem gesmoord of verboden, mensenrechtenactivisten worden opgepakt en in oneerlijke processen tot absurde straffen veroordeeld, burgerinitiatieven gedwarsboomd. Het verzet tegen de Marokkaanse overheersing is echter sterker dan ooit.
Onafhankelijke media worden door Marokko systematisch geweerd. Hierdoor dreigt het volk van de West-Sahara vergeten te worden, en kan Marokko straffeloos zijn gang gaan. De Verenigde Naties zijn aanwezig in bezet West-Sahara, maar bieden de bevolking geen enkele bescherming.

Ook in Nederland

Sedert 2003 is in Nederland actief de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara – voluit: Nederlandse Stichting voor uitoefening van het recht op zelfbeschikking door het volk van de Westelijke Sahara. De Stichting wil bevorderen dat het volk van de Westelijke Sahara eindelijk in vrijheid over zijn toekomst kan beslissen. Zij tracht dit te bereiken door beleidsbeïnvloeding, algemene informatievoorziening, voeren van campagnes, ondersteuning van personen of organisaties die zelf een actie willen beginnen, bevordering van onderlinge contacten tussen Nederlanders en Saharanen.
Ze wil een bijdrage leveren aan de druk die vanuit vele vriendschapsverenigingen, solidariteitscomités, vakbonden, politieke partijen, mensenrechtenorganisaties etc in en buiten Europa wordt uitgeoefend op Marokko en op die landen die Marokko steunen in zijn illegale bezetting van West-Sahara.
Aandachtspunten voor actie zijn de ernstige en aanhoudende schendingen van de mensenrechten in bezet gebied en de betrokkenheid van Nederland bij de plundering van de natuurlijke rijkdommen van de Westelijke Sahara. Daarbij wil de Stichting in Nederland de stem laten horen van de Saharanen zelf, uit bezet Sahara en de vluchtelingenkampen.