E-mail van SZWS aan Vaste Kamercommissie LNV 16-05-2006

Subject: Algemeen Overleg LNV – 19 mei; visserij-overeenkomst EU-Marokko

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

 

Aanstaande donderdag komt in het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie van LNV aan de orde de visserijpartnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Marokko. Deze overeenkomst zal op 22 mei a.s. in de Visserij-Raad aan de orde komen. Wij vragen hierbij uw aandacht voor het feit dat de tekst zoals die aan de Raad ter goedkeuring voorligt, zal betekenen dat de overeenkomst visserij in de wateren van West-Sahara zal toestaan.

Naar onze mening levert dit op zichzelf strijdigheid op met het internationaal recht. Visserij in deze wateren betekent diefstal, diefstal van een volk dat grotendeels is gevlucht uit zijn land na de gewelddadige bezetting van (een deel van) zijn land door Marokko. Zowel het Front Polisario als vertegenwoordigers van het Saharaanse verzet in door Marokko bezet West-Sahara hebben zich tegen het verdrag uitgesproken.

 

De minister van LNV meent dat het verdrag legaal zal zijn indien de oorspronkelijke bevolking van West-Sahara er baat bij zou hebben. De Europese Commissie en met haar de minister van LNV heeft echter verzuimd de wensen en behoeften van die oorspronkelijke bevolking te respecteren en dat in het verdrag vast te leggen. De minister denkt gezamenlijk met Marokko te kunnen en mogen uitmaken (in een te vormen Joint Committee) wat goed is voor die oorspronkelijke bevolking.

Het Front Polisario heeft zich formeel tegen het verdrag uitgesproken, in brieven aan toenmalig EU-voorzitter Blair en de EU-Commissaris voor Visserij. Vooraanstaande vertegenwoordigers van de Saharaanse bevolking in bezet gebied hebben nog onlangs een emotionele oproep gedaan het verdrag af te keuren indien dat betrekking heeft op de wateren van West-Sahara. In deze oproep, ondertekend door 18 voormalige Saharaanse gewetensgevangenen en mensenrechtenactivisten (onder internationale druk vrijgelaten in maart en april 2006) staat te lezen: “As members of this small population under the Moroccan occupation, we and the whole Sahrawi people,  

– are opposing foreign companies plundering the Western Sahara on behalf of Morocco.

– Sincerely thank the oil company Kerr-McGee for taking the right decision of the withdrawal from exploring in the Western Sahara offshores.

– Appeal to Kerr-McGee to hand over the geological data from its activities to the people of the Western Sahara or to the United Nations.

– Pray that Kerr-McGee’s withdrawal will have an effect on Morocco-European Union fisheries agreement that is soon to be ratified by the European Union. Just as the UN is clear that it would be illegal for American oil companies to steal our oil, the UN is clear that such fishing agreement is illegal.”

 

Het Europese Parlement stemde op 15 mei voor het verdrag en verwierp amendementen ter uitsluiting van de Saharaanse wateren. De kleine fracties stemden vrijwel in hun geheel voor uitsluiting van de Saharaanse wateren en binnende grote fracties van het parlement dissidenten. Er heerste veel nervositeit bij de Commissie. Deze weet dat juridische procedures tegen de Europese Unie dreigen. Intussen heeft Europa het volk van West-Sahara opnieuw in te steek gelaten. Carlos Wilson, woordvoerder van het wereldwijde netwerk Western Sahara Resource Watch, verwoordde het zo: “For 30 years 165.000 refugees have lived in camps in the Algerian desert because the international community has failed to act. Today the EU has compounded this failure, by happily stealing the resources of those refugees from under their noses.”  Degenen die zullen profiteren van het verdrag zijn de Europese visserijondernemingen en de Marokkaanse generaals die de visserij-industrie in West-Sahara controleren.”

 

In de Raad kan de Nederlandse Regering alsnog afstand nemen van dit verraad. Wij roepen u op van de minister te vragen:

– tijdens de Raad te vragen om een amendement, in de Regulation ter aanname van het verdrag, waarbij het werkingsgebied van het verdrag wordt beperkt tot het internationaal erkende grondgebied van Marokko;

– hieromtrent een verklaring af te leggen, gezamenlijk met andere landen die voornemens zijn dit te doen (zoals Zweden en Finland);

– tegen aanname van het verdrag te stemmen indien de wateren van West-Sahara niet worden uitgesloten van het verdrag.

 

Veel relevante documentatie vindt u op de website www.west-sahara.nl.

 

Hoogachtend,

namens Stichting Zelfbeschikking West-Sahara (participant in Western Sahara Resource Watch),

Mevr. E. den Haan