Over Stichting Zelfbeschikking West-Sahara

De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara – voluit: Nederlandse Stichting voor uitoefening van het recht op zelfbeschikking door het volk van de Westelijke Sahara – is in 2003 in het leven geroepen. De Stichting wil bevorderen dat het volk van de West-Sahara in vrijheid over zijn toekomst kan beslissen. Zij tracht dit te bereiken door beleidsbeïnvloeding, algemene informatievoorziening, het voeren van campagnes, en de ondersteuning van personen of organisaties die zelf een actie willen beginnen, en de bevordering van onderlinge contacten tussen Nederlanders en Saharanen. Ze wil een bijdrage leveren aan de druk die vanuit vele vriendschapsverenigingen, solidariteitscomités, vakbonden, politieke partijen, mensenrechtenorganisaties etc. in en buiten Europa wordt uitgeoefend op Marokko en de landen en bedrijven die Marokko steunen bij de illegale bezetting van West-Sahara.

Aandachtspunten voor actie zijn de ernstige en aanhoudende schendingen van de mensenrechten in bezet gebied en de betrokkenheid van Nederland bij de plundering van de natuurlijke rijkdommen van de Westelijke Sahara. Daarbij wil de Stichting in Nederland de stem laten horen van de Saharanen zelf, uit bezet Sahara en de vluchtelingenkampen.

Onze doelen zijn: het zonder verder uitstel houden van een zelfbeschikkingsreferendum; de stopzetting van de plundering van de natuurlijke rijkdommen; de veroordeling van de Marokkaanse aanwezigheid in West-Sahara als een (illegale) bezetting; onverminderde humanitaire hulp aan de Saharaanse vluchtelingen; de vrijlating van alle Saharaanse politieke gevangenen; opheldering over het lot van de in gevangenschap verdwenen Saharanen; berechting van de degenen die verantwoordelijk zijn voor de marteling en mishandeling en schadeloosstelling van de slachtoffers; bewegingsvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering, inclusief het recht voor alle Saharanen vanuit bezet gebied naar het buitenland te reizen; vrije toegang tot door Marokko bezet gebied voor buitenlandse waarnemers en de media.

Stichting Zelfbeschikking West-Sahara zoekt één of meer bestuursleden
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara (SZWS) zet zich sinds 2003 in voor het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking van West-Sahara. Wij zetten in op bewustwording van het Nederlandse publiek en de politiek. Wij zoeken één of meerdere bestuursleden om onze activiteiten voort te zetten en uit te breiden.
Wie zoeken we?
 
We zoeken één of meerdere bestuursleden die zich bezig willen houden met de organisatie van de stichting. Denk daarbij aan:
– het opzetten en bijhouden van deze eenvoudige website via WordPress) om de informatie hierop actueel  te houden;
– het penningmeesterschap (beheren van de bankrekening en het bijhouden van inkomsten en uitgaven);
– zorgen dat de brieven en e-mails die bij ons binnenkomen worden beantwoord in overleg met de andere bestuursleden.
Contactgegevens
Ben jij of ken jij iemand die hier geïnteresseerd in is? Neem dan contact op met Frank Willems via westsahara@duck.com.

 

 

logo Stichting Zelfbeschikking West-Sahara