EU stemt voor stelen Saharaanse vis

EU stemt voor stelen Saharaanse vis
Rotterdam, 17 mei 2006

Het Europees Parlement heeft dinsdag 16 mei ingestemd met een visserijverdrag dat Europese vissersschepen de mogelijkheid geeft voor de kust van het illegaal bezette West-Sahara te vissen, ondanks uitspraken dat hiermee het internationaal recht wordt geschonden. Amendementen op het verdrag, ingediend door de Europese Groenen en Verenigd Links, kregen met bijna 200 stemmen te weinig steun, ondanks de steun van activisten, lidstaten als Zweden, Finland en Ierland, en sociaaldemocratische en christendemocratische ‘dissidenten’.

Het verdrag tussen de EU en Marokko, het land dat West-Sahara al dertig jaar bezet houdt, treedt in werking zodra het geratificeerd is door de Raad van Ministers. De Europese fishelsewhere-coalitie (www.fishelsewhere.org) oefent druk uit op de lidstaten van de EU in een laatste poging om West-Sahara buiten het verdrag te houden dat maandag 22 mei dreigt te worden geratificeerd. De fishelsewhere-coalitie heeft aan de Europese Commissie laten weten dat, als de overeenkomst ongewijzigd doorgang vindt, een gang naar de Europese rechter tot de mogelijkheden behoort.

Nick Dearden van de Britse organisatie War on Want, die zich inzet tegen de wereldwijde armoede, verklaarde eerder dat: “Het Europees Parlement heeft ingestemd met het in de wind slaan van het internationale recht, enkel en alleen omdat dit Europese economische belangen dient. We moeten nu de lidstaten aanspreken om de mensenrechten van het Saharaanse volk boven winstbejag te plaatsen.”

Carlos Wilson van Western Sahara Resource Watch legde de volgende verklaring af: “165.000 vluchtelingen wonen al dertig jaar in kampen in de Algerijnse woestijn omdat de internationale gemeenschap niet ingrijpt. Vandaag heeft de EU dit probleem vergroot door eenvoudigweg de natuurlijke rijkdommen van deze vluchtelingen onder hun neuzen vandaan te stelen.”

De fishelsewhere-coalitie roept alle sympathisanten op om voor maandag 22 mei een brief te sturen naar hun minister van visserij om aan te dringen op uitsluiting van de Saharaanse wateren in het visserijverdrag.

U kunt uw brief sturen naar de heer dr. C.P. Veerman, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Voor meer informatie:
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara

www.west-sahara.nl