Wie zijn wij?

Sedert 2003 is in Nederland actief de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara – voluit: Nederlandse Stichting voor uitoefening van het recht op zelfbeschikking door het volk van de Westelijke Sahara. De Stichting wil bevorderen dat het volk van de Westelijke Sahara eindelijk in vrijheid over zijn toekomst kan beslissen. Zij tracht dit te bereiken door beleidsbeïnvloeding, algemene informatievoorziening, voeren van campagnes, ondersteuning van personen of organisaties die zelf een actie willen beginnen, bevordering van onderlinge contacten tussen Nederlanders en Saharanen. Ze wil een bijdrage leveren aan de druk die vanuit vele vriendschapsverenigingen, solidariteitscomités, vakbonden, politieke partijen, mensenrechtenorganisaties etc. in en buiten Europa wordt uitgeoefend op Marokko en op die landen die Marokko steunen in zijn illegale bezetting van West-Sahara.

Aandachtspunten voor actie zijn de ernstige en aanhoudende schendingen van de mensenrechten in bezet gebied en de betrokkenheid van Nederland bij de plundering van de natuurlijke rijkdommen van de Westelijke Sahara. Daarbij wil de Stichting in Nederland de stem laten horen van de Saharanen zelf, uit bezet Sahara en de vluchtelingenkampen.
Onze doelen

het zonder verder uitstel houden van een zelfbeschikkingsreferendum;
de stopzetting van de plundering van de natuurlijke rijkdommen;
de veroordeling van de Marokkaanse aanwezigheid in West-Sahara als een (illegale) bezetting;
onverminderde humanitaire hulp aan de Saharaanse vluchtelingen; de vrijlating van alle Saharaanse politieke gevangenen;

opheldering over het lot van meer dan 500 verdwenen  Saharanen;
berechting van de degenen die verantwoordelijk zijn voor de martelingen en  onmenselijke behandeling van Saharaanse gevangenen en schadeloosstelling van de slachtoffers;
bewegingsvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering, inclusief het recht voor alle Saharanen vanuit bezet gebied naar het buitenland te reizen;
vrije toegang tot door Marokko bezet gebied voor buitenlandse waarnemers en de media.

Wat kunt u doen?

Er zijn een groot aantal manieren waarop u ons en de mensen in West-Sahara kunt helpen.

Lees meer…

Voor meer informatie

Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
contact@west-sahara.nl