WSRW – Dossier Fugro

WSRW – Dossier Fugro

Stichting Zelfbeschikking West-Sahara voerde met de andere participanten van WSRW een campagne tegen het Nederlandse wereldwijde concern Fugro (vooraanstaand ingenieursbureau op gebied van gas- en olie-exploratie en –winning). Fugro verleende diensten aan de Amerikaanse oliemaatschappij Kerr-McGee, dat op contract met de Marokkaanse overheid onderzoek deed (en nog doet) naar het voorkomen van olie in de Saharaanse kustwateren. In augustus 2004 voerden vertegenwoordigers van WSRW overleg met de hoofddirectie van Fugro. Deze verklaarde in de toekomst geen activiteiten in West-Sahara meer te zullen ondernemen zonder eerst WSRW te raadplegen over de heersende situatie.

Hieronder zijn onze briefwisseling met en omtrent Fugro en relevante persberichten op chronologische volgorde terug te vinden.

 

Acrobat Reader-bestand Brief van de CEO van Fugro, de heer Wester, aan SZWS (105 KB) 06-06-2006
Acrobat Reader-bestand Brief van Fortis aan SZWS (51 KB) 14-09-2004
Acrobat Reader-bestand Brief van ING Groep aan SZWS (Engels, 76 KB) 10-08-2004
Acrobat Reader-bestand Persbericht: Fugro erkent ethisch dilemma rondom zaken doen in bezet West-Sahara (Engels, Frans en Spaans, 20 KB) 06-08-2004
Acrobat Reader-bestand Brief van de CEO van Fugro, de heer Kramer, aan SZWS (51 KB) 30-07-2004
Acrobat Reader-bestand Brief van Fortis aan SZWS (76 KB) 29-07-2004
Acrobat Reader-bestand Brief van SZWS aan de Nederlandse aandeelhouders van Fugro (Engels, 339 KB) 17-07-2004
Acrobat Reader-bestand Persbericht: Fugro betrokken bij plundering natuurlijke rijkdommen West-Sahara (Engels, 13 KB) 30-06-2004
Acrobat Reader-bestand Brief van SZWS aan de CEO van Fugro, de heer Kramer (Engels, 79 KB) 30-06-2004
Acrobat Reader-bestand Brief van de CEO van Fugro, de heer Kramer, aan SZWS (Engels, 53 KB) 25-06-2004
Acrobat Reader-bestand Brief van de CEO van Fugro, de heer Kramer, aan SZWS (Engels, 56 KB) 11-06-2004
Acrobat Reader-bestand Brief van de Saharaanse minister van Buitenlandse Zaken aan de CEO van Fugro, de heer Kramer (Engels, 202 KB) 08-06-2004
Acrobat Reader-bestand Brief van SZWS aan de CEO van Fugro, de heer Kramer (Engels, 138 KB) 07-06-2004

Lees meer over Western Sahara Resource Watch

Dossier Kerr-McGee
Dossier visserij