Stemgedrag Nederlandse Europarlementariërs

 

Visserijakkoord EU-Marokko:
Stemgedrag Nederlandse Europarlementariërs
16 mei 2006

Inleiding

Het Europees parlement heeft dinsdag 16 mei ingestemd met het visserijakkoord tussen de Europese Unie en Marokko. Dit akkoord biedt Europese vissers de mogelijkheid om vis te vangen in de wateren van West-Sahara, dat illegaal door Marokko is bezet. Hiervoor bestaalt de EU jaarlijks 36 miljoen euro aan Marokko. Europa maakt zich hiermee schuldig aan het helen van gestolen goederen. Zie voor meer informatie onze persberichten van 15 februari, 9 april, 11 mei en 17 mei. Zie ook het pamflet Duistere praktijken – Europa heler van gestolen goederen (pdf-formaat, 88 KB).

Het Europees Parlement heeft gestemd over vijf amendementen op het visserijakkoord en vervolgens over de gehele tekst. Alle vijf amendementen beoogden de wateren van West-Sahara uit te sluiten van het akkoord en alle vijf zijn zij niet aangenomen. Het visserijakkoord kreeg de meeste steun van de Europese christendemocraten (waar het CDA deel van uitmaakt) en de Europese sociaal-democraten (waar de PvdA deel van uitmaakt). De Europese liberalen (VVD/D66) waren verdeeld en de Europese Groenen (GroenLinks, Europa Transparant) en Europees Verenigd Links (SP) waren tegen het akkoord.

Het stemgedrag van de Nederlandse Europarlementariërs stemt niet helemaal overeen met dit algemene beeld. Het CDA heeft massaal voor het akoord gestemd, vijf PvdA’ers onthielden zich van stemming en twee stemden voor, twee VVD’ers stemden voor en één tegen, GroenLinks, SP en de onafhankelijke Europarlementariër De Groen-Kouwenhoven stemden tegen, de overige Europarlementariërs (D66, Europa Transparant, Christenunie/SGP) onthielden zich van stemming. Één VVD-Europarlementariër (Hennis-Plasschaert) was niet aanwezig tijdens de stemming. Opmerkelijk is dat PvdA-Europarlementariër Max van den Berg eerst aankondigde de amendementen op het visserijakkoord te steunen (zie persbericht van 9 april), maar tijdens de stemming precies het tegenovergestelde deed.

Hieronder staat de uitslag van de stemming over hele gehele verdrag, gevolgd door de stemmingen over de vijf amendementen. Alleen de Nederlandse Europarlementariërs worden hieronder genoemd. Zie dit bestand (pdf-formaat, 450 KB) voor het volledige overzicht (pagina’s 22 tot en met 33, rapport Varela Suanzes-Carpegna).

1. Uitslag stemming volledige tekst visserijakkoord EU-Marokko
Tekst van het rapport (pdf-formaat, 171 KB)

Tegen (tegen het visserijakkoord)

Kathalijne Maria Buitenweg (GroenLinks)
Elly de Groen-Kouwenhoven (voormalig Europa Transparant)
Joost Lagendijk (GroenLinks)
Kartika Tamara Liotard (SP)
Jules Maaten (VVD)
Erik Meijer (SP)

Voor

Margrietus van den Berg (PvdA)
Bert Doorn (CDA)
Camiel Eurlings (CDA)
Albert Jan Maat (CDA)
Toine Manders (VVD)
Maria Martens (CDA)
Jan Mulder (VVD)
Lambert van Nistelrooij (CDA)
Ria Oomen-Ruijten (CDA)
Corien Wortmann-Kool (CDA)
Jan Marinus Wiersma (PvdA)

Onthoudingen

Bastiaan Belder (SGP/Christenunie)
Thijs Berman (PvdA)
Johannes Blokland (SGP/Christenunie)
Emine Bozkurt (PvdA)
Paul van Buitenen (Europa Transparant)
Ieke van den Burg (PvdA)
Dorette Corbey (PvdA)
Edith Mastenbroek (PvdA)
Sophia in ’t Veld (D66)

Niet aanwezig

Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)

2. Uitslag stemming amendement 18
Tekst van het amendement (pdf-formaat, 18 KB)

Voor (voor uitsluiting Saharaanse wateren)

Thijs Berman (PvdA)
Emine Bozkurt (PvdA)
Kathalijne Maria Buitenweg (GroenLinks)
Dorette Corbey (PvdA)
Elly de Groen-Kouwenhoven (voormalig Europa Transparant)
Joost Lagendijk (GroenLinks)
Kartika Tamara Liotard (SP)
Jules Maaten (VVD)
Erik Meijer (SP)

Tegen

Margrietus van den Berg (PvdA)
Bert Doorn (CDA)
Camiel Eurlings (CDA)
Albert Jan Maat (CDA)
Maria Martens (CDA)
Edith Mastenbroek (PvdA)
Lambert van Nistelrooij (CDA)
Ria Oomen-Ruijten (CDA)

Onthoudingen

Bastiaan Belder (SGP/Christenunie)
Johannes Blokland (SGP/Christenunie)
Paul van Buitenen (Europa Transparant)
Toine Manders (VVD)
Sophia in ’t Veld (D66)

Niet aanwezig

Ieke van den Burg (PvdA)
Jan Mulder (VVD)
Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Jan Marinus Wiersma (PvdA)
Corien Wortmann-Kool (CDA)

3. Uitslag stemming amendement 15
Tekst van het amendement (pdf-formaat, 22 KB)

Voor (voor uitsluiting Saharaanse wateren)

Thijs Berman (PvdA)
Emine Bozkurt (PvdA)
Kathalijne Maria Buitenweg (GroenLinks)
Dorette Corbey (PvdA)
Elly de Groen-Kouwenhoven (voormalig Europa Transparant)
Joost Lagendijk (GroenLinks)
Kartika Tamara Liotard (SP)
Jules Maaten (VVD)
Edith Mastenbroek (PvdA)
Erik Meijer (SP)

Tegen

Margrietus van den Berg (PvdA)
Bert Doorn (CDA)
Camiel Eurlings (CDA)
Albert Jan Maat (CDA)
Maria Martens (CDA)
Lambert van Nistelrooij (CDA)
Ria Oomen-Ruijten (CDA)
Jan Marinus Wiersma (PvdA)

Onthoudingen

Bastiaan Belder (SGP/Christenunie)
Johannes Blokland (SGP/Christenunie)
Paul van Buitenen (Europa Transparant)
Ieke van den Burg (PvdA)
Toine Manders (VVD)
Jan Mulder (VVD)
Sophia in ’t Veld (D66)

Niet aanwezig

Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Corien Wortmann-Kool (CDA)

4. Uitslag stemming amendement 16
Tekst van het amendement (pdf-formaat, 22 KB)

Voor (voor uitsluiting Saharaanse wateren)

Thijs Berman (PvdA)
Emine Bozkurt (PvdA)
Kathalijne Maria Buitenweg (GroenLinks)
Dorette Corbey (PvdA)
Elly de Groen-Kouwenhoven (voormalig Europa Transparant)
Joost Lagendijk (GroenLinks)
Kartika Tamara Liotard (SP)
Jules Maaten (VVD)
Edith Mastenbroek (PvdA)
Erik Meijer (SP)
Sophia in ’t Veld (D66)

Tegen

Margrietus van den Berg (PvdA)
Bert Doorn (CDA)
Camiel Eurlings (CDA)
Albert Jan Maat (CDA)
Maria Martens (CDA)
Lambert van Nistelrooij (CDA)
Ria Oomen-Ruijten (CDA)
Jan Marinus Wiersma (PvdA)

Onthoudingen

Bastiaan Belder (SGP/Christenunie)
Johannes Blokland (SGP/Christenunie)
Paul van Buitenen (Europa Transparant)
Ieke van den Burg (PvdA)
Toine Manders (VVD)
Jan Mulder (VVD)

Niet aanwezig

Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Corien Wortmann-Kool (CDA)

5. Uitslag stemming amendement 17
Tekst van het amendement (pdf-formaat, 18 KB)

Voor (voor uitsluiting Saharaanse wateren)

Thijs Berman (PvdA)
Emine Bozkurt (PvdA)
Kathalijne Maria Buitenweg (GroenLinks)
Dorette Corbey (PvdA)
Elly de Groen-Kouwenhoven (voormalig Europa Transparant)
Joost Lagendijk (GroenLinks)
Kartika Tamara Liotard (SP)
Jules Maaten (VVD)
Edith Mastenbroek (PvdA)
Erik Meijer (SP)
Corien Wortmann-Kool (CDA)

Tegen

Margrietus van den Berg (PvdA)
Bert Doorn (CDA)
Camiel Eurlings (CDA)
Albert Jan Maat (CDA)
Maria Martens (CDA)
Lambert van Nistelrooij (CDA)
Ria Oomen-Ruijten (CDA)
Jan Marinus Wiersma (PvdA)

Onthoudingen

Bastiaan Belder (SGP/Christenunie)
Johannes Blokland (SGP/Christenunie)
Paul van Buitenen (Europa Transparant)
Ieke van den Burg (PvdA)
Toine Manders (VVD)
Jan Mulder (VVD)
Sophia in ’t Veld (D66)

Niet aanwezig

Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)

6. Uitslag stemming amendement 14
Tekst van het amendement (pdf-formaat, 22 KB)

Voor (voor uitsluiting Saharaanse wateren)

Thijs Berman (PvdA)
Emine Bozkurt (PvdA)
Kathalijne Maria Buitenweg (GroenLinks)
Dorette Corbey (PvdA)
Elly de Groen-Kouwenhoven (voormalig Europa Transparant)
Joost Lagendijk (GroenLinks)
Kartika Tamara Liotard (SP)
Jules Maaten (VVD)
Edith Mastenbroek (PvdA)
Erik Meijer (SP)
Corien Wortmann-Kool (CDA)

Tegen

Margrietus van den Berg (PvdA)
Bert Doorn (CDA)
Camiel Eurlings (CDA)
Albert Jan Maat (CDA)
Maria Martens (CDA)
Lambert van Nistelrooij (CDA)
Ria Oomen-Ruijten (CDA)
Jan Marinus Wiersma (PvdA)

Onthoudingen

Bastiaan Belder (SGP/Christenunie)
Johannes Blokland (SGP/Christenunie)
Paul van Buitenen (Europa Transparant)
Ieke van den Burg (PvdA)
Toine Manders (VVD)
Jan Mulder (VVD)
Sophia in ’t Veld (D66)

Niet aanwezig

Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)