Dossier visserij

WSRW – Dossier visserij/PFA

De Europese Unie is in mei 2006 een visserij-overeenkomst met Marokko aangegaan waarmee Europese vissers toegang krijgen tot Saharaanse wateren. Stichting Zelfbeschikking West-Sahara voert samen met de andere deelnemers aan Western Sahara Resource Watch campagne voor de uitsluiting van de Saharaanse wateren. Zie hiervoor ook de overkoepelende website www.fishelsewhere.eu (Engels/Frans/Spaans).

Zou u een tv kopen als u wist dat het toestel gestolen was, ook al is die spotgoedkoop en weet u dat die toebehoort aan uw buren? En u ook weet dat de dief illegaal in het huis van de buren woont en hem gegijzeld houdt? Dit is precies wat de Europese Unie heeft gedaan…

Acrobat Reader-bestand Officiële tekst visserijverdrag EU-Marokko  29-05-2006
Acrobat Reader-bestand Duistere praktijken – Europa heler van gestolen goederen (88 KB) mei 2006 (html-versie)

Het onderstaande rapport legt uit waarom een dergelijke overeenkomst illegaal is en niet bijdraagt aan het oplossen van het conflict. De Nederlandse regering heeft overigens al in 1987 bij monde van toenmalig minister van Landbouw en Visserij, de heer Ir. G.J.M. Braks, het voormalige Polisario Komitee verzekerd dat Nederland de Saharaanse wateren niet zal betrekken in een visserij-overeenkomst met Marokko.

Acrobat Reader-bestand Visserij-partnerschapsovereenkomst EU – Marokko: waarom West-Sahara uitgesloten dient te worden (88 KB) februari 2006
Acrobat Reader-bestand Brief van de minister van Landbouw en Visserij aan het Polisario Komitee (34 KB) 17-06-1987

Hieronder staat een overzicht van brieven, persberichten en kamervragen die betrekking hebben op de campagne tegen Europese visserij in Saharaanse wateren.

HTML-document Verklaring Nederlandse regering n.a.v. visserijakkoord 22-05-2006 (Engels)
Acrobat Reader-bestand Brief van staatssecretaris Nicolaï aan de Tweede Kamer. Zie fiche 3 voor visserijakkoord EU-Marokko (156 KB) 22-05-2006
HTML-document Persbericht: EU stemt voor stelen Saharaanse vis 17-05-2006
   Stemgedrag Nederlandse Europarlementariërs
HTML-document E-mail van SZWS aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor LNV 16-05-2006
Acrobat Reader-bestand Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan SZWS (193 KB) 12-05-2006
Acrobat Reader-bestand Brief van de regering aan de Tweede Kamer: juridische verdediging visserijakkoord (92 KB) 12-05-2006
HTML-document Persbericht: SZWS roept Europarlementariërs op tegen vissen in troebel water te stemmen 11-05-2006
HTML-document Kamervragen Van Bommel (SP) aan minister Bot 10-05-2006
Acrobat Reader-bestand Brief van Europarlementariër Lagendijk (GroenLinks) aan minister Bot (Engels; 38 KB) 10-04-2006
HTML-document Persbericht: omstreden visserijverdrag volop in discussie 09-04-2006
Acrobat Reader-bestand Voorgestelde amendementen Europarlementariër Corbey (PvdA) op het visserijverdrag (Engels; 25 KB) 09-04-2006
Acrobat Reader-bestand Kamervragen Van Bommel (SP) en antwoorden minister Bot (30 KB) 06-04-2006
Acrobat Reader-bestand Brief van SZWS aan alle Nederlandse Europarlementariërs (65 KB) 31-03-2006
Acrobat Reader-bestand Brief van SZWS aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (69 KB) 07-03-2006
HTML-document Brief van twee leden van het Amerikaanse Congres aan Eurocommissaris Borg (Engels) 28-02-2006
HTML-document Persbericht lancering www.fishelsewhere.org 15-02-2006

 


In 2004 heeft WSRW de visvangst van leden van de internationale Pelagic Freezer Trawler Association (PFA) in Saharaanse wateren aan de kaak gesteld. PFA heeft leden in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, maar bovenal Nederland: vier van de acht leden zijn Nederlandse bedrijven, te weten: Jaczon BV, Parlevliet & Van der Plas BV, Cornelis Vrolijk’s Visserij Maatschappij BV en W. van der Zwan & Zn. BV.

De activiteiten van de PFA zijn bij het ministerie van Visserij aan de kaak gesteld. Het antwoord van het ministerie was dat het hier private activiteiten betrof waartegen zij niet kon optreden; wel heeft zij PFA gewezen op het aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen. PFA zelf weigerde echter een dialoog met WSRW hierover aan te gaan.

Hieronder zijn onze briefwisseling met en omtrent de visserijkwestie op chronologische volgorde terug te vinden.

 

 

Acrobat Reader-bestand Brief van SZWS aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (64 KB) 09-07-2004
Acrobat Reader-bestand Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan SZWS (61 KB) 09-06-2004
Acrobat Reader-bestand Brief van SZWS aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (72 KB) 09-03-2004
Acrobat Reader-bestand Brief van SZWS aan vier Nederlandse rederijen (71 KB) 09-03-2004